Våre samarbeidspartnere

Generalsponsorer

Øvrige sponsorer

 

Lyst å støtte MIL Fotball?

Melbo Fotballklubb er en klubb tuftet på lagånd og dugnads arbeid. Den støtten klubben mottar fra næringslivet og egne dugnader er utrolig viktig og legger grunnlaget for kommende generasjoners tilknytning til MIL Fotball. Er du/dere interessert i å være med å støtte opp imot klubben økonomisk, så ta kontakt med de respektive lagenes trenere.