Innkalling til årsmøte i Melbo IL

Til medlemmene i Melbo IL (ski- og fotballgruppa)

Styret innkaller herved til årsmøte i Melbo IL, hovedlaget, ski- og fotballgruppa.

Årsmøtet avholdes den 26. mars 2019 kl. 1830 hos Melbu Systems.

Ski- og fotballgruppa har årsmøte fra kl. 1830-1930, hovedlaget har fra kl. 1945-ca. 2045.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. mars 2019 kl. 1200 til torerikiversen@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på milfotball.no og mil-ski.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret