I beredskap for Melbo IL

Når Melbo IL spiller kamper  i Norsk Tipping ligaen avdeling 6 er det krav om medisinsk beredskap for både spillere og tilskuere. Denne beredskapen dekkes av frivillig ambulanse- og brannpersonell. Melbo IL ønsker å rette en stor takk til disse, som stiller på dugnad med den nødvendige beredskapen.

Vi tok en prat med Svein Roar Martinsen, ansvarlig for organisering av beredskapen.

-Hvordan ble organiseringen av den medisinske beredskapen på Melbo IL sine hjemmekamper til?

Jeg møtte på dugnadsmøte for og se om det kunne være behov for noe jeg kunne, og da var det jo litt andre krav i denne divisjonen. Jeg avtalte at jeg først skulle sjekke om vi kunne få låne en ambulanse av Nordlandssykehuset, og det fikk vi! Deretter måtte jeg sjekke ut mer helsepersonell til å inngå i beredskapen, og det klarte vi også. Men ikke nok mange til å være sikker på å stille opp på hver hjemmekamp.
Så da tok jeg kontakt med Øyvind Skjørholm på Brann redning, og de var tvert med. Så avtalen er at NLSH stiller med bil og personell på amb i Hadsel, og Brann redning stiller med minimum 1 hver.

Bilde: Svein-Roar Martinsen stilte også opp som speaker i kampen mot Skjervøy

-Har det oppstått noen situasjoner der dere har vært i aksjon?

Nei, denne sesongen har det ikke vært noe vi har måttet bidra med, men tidligere har vi vært og henta flere. Og ved tilfeldig tilstedeværelse fikk jo en spiller revet over pulsåren i leggen for noen år siden.

-Dere har tidligere sesonger også stilt opp på noen av Melbo sine kamper. Vil dere fortsette med beredskapen neste sesong?

Ja, tidligere har bilen i aktiv tjeneste brukt og stille opp når de har hatt muligheten, men de har jo beredskap for resten av Vesterålen, så det blir jo veldig tilfeldig. Så når en bil stiller nå, er det personell på fri, som stiller frivillig uten lønn. Og så bruker av og til bil i vakt og stikke innom. Brann stiller også frivillig, men de har jo gjerne vakt.For fremtiden må vi jo se hva vi klarer. Får vi låne bil og utstyr? Orker folk å stille på fritiden? Som speaker på alle hjemmekamper i Nesset og beredskap på kamper på Melbu, så kjenner jeg selv begrensinger. Men det går bra en så lenge.

Turneringsbestemmelser fra NFF
I turneringsbestemmelsene for Norsk Tipping Ligaen kan man under punkt 6.3 lese følgende:

6.3 Medisinsk beredskap
Det bør minimum være ett behandlingsrom på arenaen. Rommet skal kunne benyttes til enkel behandling av skader og akutt sykdom blant spillere og/eller publikum. Rommet skal kunne disponeres av lagenes medisinske personell, eller av autorisert medisinsk personell. Rommet skal være tydelig merket, ligge på bakkenivå med enkel adgang for båre og rullestol.

I rommet bør det være følgende utstyr:

  • Båre
  • Behandlingsbenk
  • Medisinskap med førstehjelpsutstyr, godkjent av lokal medisinsk myndighet
  • Hjertestarter

Det anbefales at rommet er på minimum 10 m2, og har vask med varmt og kaldt vann.

Selv om man finner både båre, behandlingsbenk, godkjent førstehjelpsutstyr og hjertestarter i klubbhuset til MIL, så måtte det blitt lagt til rette på en annen måte på Havfisk Stadion dersom ikke det frivillige ambulansepersonellet hadde stilt opp på hver eneste hjemmekamp.

milfotball.no understreker klubbens takknemlighet for deres innsats og beredskap.

Alt for MIL!